Wsparcie


Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

ZGN Śródmieście

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami (ZGN Śródmiescie)
w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
 
ZGN Śródmieście jest jednostką budżetową działającą na podstawie Uchwały Nr XLIII/1019/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 2 grudnia 2004 r. Przedmiotem działalności ZGN Śródmieście jest gospodarowanie powierzonymi zasobami komunalnymi, a w szczególności:

  • ewidencja budynków, budowli, lokali mieszkalnych i użytkowych, terenów posesji i przynależnych urządzeń;
  • eksploatacja komunalnych zasobów mieszkaniowych;
  • gospodarowanie lokalami użytkowymi i zawieranie umów z najemcami tych lokali;
  • organizowanie napraw, konserwacji, remontów i modernizacji zasobów komunalnych;
  • zapewnienie czystości i porządku na terenie posesji i osiedli.

ZGN Śródmieście obsługuje użytkowników powierzonych zasobów komunalnych, które  stanowią własność i współwłasność Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy, w zakresie:

  • zapewnienia dostaw energii, wody oraz odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości;
  • pobieranie i rozliczanie czynszów oraz opłat za lokale mieszkalne i użytkowe,
  • utrzymywanie stanu technicznego zasobów komunalnych na poziomie umożliwiającym prawidłowe ich wykorzystanie;
  • współpraca ze wspólnotami mieszkaniowymi.

Swoje zadania ZGN Śródmieście realizuje poprzez funkcjonowanie Administracji Domów Komunalnych. W projekcie pt.: Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO ZGN pełni rolę partnera jako jednostka będąca zarządcą budynku przy ulicy Brzozowej 11/13, gdzie zlokalizowane zostanie Centrum Interpretacji Zabytku.

Zobacz także: www.zgn.waw.pl

© Urząd m.st. Warszawy     Polityka prywatności      Webmaster      Kontakt
Projekt: Urząd m.st. Warszawy